top of page
Fachkräfte aus Vietnam

teamFORCE Việt Nam

Giải pháp chuyển giao nguồn nhân lực

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp ở Đức và Việt Nam đạt được các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mình thông qua việc tuyển dụng và chuyển giao nguồn nhân lực chất lượng. Mục tiêu của chúng tôi là bao quát toàn bộ phạm vi nguồn lao động lành nghề từ Việt Nam có nhu cầu làm việc tại Đức.

Unsere Vision

TẦM NHÌN
CỦA CHÚNG TÔI

"Chúng tôi đặt ra nhiệm vụ cho mình là mang những người trẻ, năng động từ Việt Nam đến với nước Đức và công ty của bạn. Thông qua mạng lưới của chúng tôi tại Việt Nam, chúng tôi có thể tiếp cận được một số lượng lớn lao động lành nghề và học sinh học nghề trong nước. Tất cả các ngành nghề: kỹ thuật, học thuật, xã hội học và y tế."

Unsere Partner

ĐỐI TÁC
CỦA CHÚNG TÔI

bottom of page